شناسایی عوامل و تعیین الگوی کارآفرینی سازمانی کارکنان شرکت توزیع نیروی برق خراسان

عنوان مقاله: شناسایی عوامل و تعیین الگوی کارآفرینی سازمانی کارکنان شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی (مطالعه موردی)

نویسندگان:

مهندس مهندس مهدی دادگر (شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی)
مهندس مهرداد دادگر (دانشگاه تربیت مدرس تهران)
مهندس تقی وحیدی (شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی)

مقاله مزبور در هجدهمین کنفرانس شبکه‌های توزیع نیروی برق (کرمانشاه – ۱۰ و ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۲) به صورت پوستری ارایه گردید که در زیر چکیده آن را ملاحظه می فرمایید.

چکیده

در این نوشتار به بررسی عوامل مرتبط با کارآفرینی سازمانی در شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی پرداخته شده است. این تحقیق از لحاظ هدف، نوعی تحقیق کاربردی بوده که به روش توصیفی  پیمایشی به انجام رسیده و اطلاعات مورد نیاز به کمک پرسشنامه جمع آوری گردیده است. در بررسی روایی محتوایی و شکلی پرسشنامه، از نظرات متخصصان استفاده شده و تعیین میزان پایایی نمونه تحقیق پرسشنامه نیز با انجام پیش آزمون و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ انجام شده است (α=۰/۹۱). نمونه را ۱۱۰ نفر از کارکنان شرکت با مدرک تحصیلی فوق دیپلم و بالاتر از ستاد و شهرستانهای تابعه شرکت تشکیل داده اند که انتخاب آنها به روش نمونه گیری گروهی/طبقه ای بوده است. بر اساس نتایج تحقیق، مجموعه عوامل سازمانی با همبستگی بالایی (۶۴۹/۰) با کارآفرینی سازمانی ارتباط مستقیم دارد و عوامل برون سازمانی و عوامل فردی به ترتیب در اولویت های بعدی اثرگذاری قراردارند. همچنین بر مبنای یافته های تحقیق عوامل فرعی نظام مدیریت منابع انسانی، فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی، حمایت های مدیریت، دسترسی به منابع، عوامل تکنولوژیکی، عوامل اجتماعی و فرهنگی، ویژگی های زندگینامه ای، ویژگ یهای شخصیتی، عوامل اقتصادی و عوامل سیاسی  نهادی به ترتیب دارای بیشترین تا کمترین میزان اثرگذاری بر کارآفرینی سازمانی می‌باشند.

برای دریافت فایل pdf مقاله، لطفاً این قسمت را کلیک بفرمایید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *