switchgear

سوئیچ گیرهای برق و ایمنی آنها

سوئیچ گیرهای برق و ایمنی آنها: راهنمایی مختصر برای کاربران

منبع : www.hse.gov.uk

ترجمه : تقی وحیدی
کارشناس ارشد تحقیقات و بهره وری – شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی
(فروردین ۱۳۸۶خورشیدی)

توجه:

۱. خلاصه ای از نوشتار فوق در نشریه پیک برق (از انتشارات روابط عمومی و امور بین الملل شرکت توانیر وابسته به وزارت نیرو) به شماره ۵۹۲ مورخ ۲۳ تیر ۱۳۸۶ (۱۴ جولای ۲۰۰۷) به چاپ رسیده است.
۲. متن اصلی (Original) نوشتار مزبور در بخش مقالات انگلیسی موجود است.

مقدمه

هدف این نوشتار، آگاهی رسانی به دست اندرکاران و کاربران سوئیچ گیرهای برقی در سازمان های صنعتی و بازرگانی بوده که غالباً دانش و مهارت محدودی در خصوص موضوعات برقی مرتبط با کار خود دارند. این نوشتار توصیه های جامعی را در قالب راهنمای HSE با عنوان نگهداری ایمن سوئیچ گیرهای برقی ارایه داده که کاربری آن در سازمان هایی است که مدیران و کارشناسان مهندسی برق در آن سازمان ها شاغل هستند (برای کسب اطلاعات بیشتر به بخش “مطالب خواندنی دیگر” مراجعه شود) .
همچنین نوشتار فوق راهنمایی های لازم در باره مدیریت بر سوئیچ گیرهای برقی سه فاز با ولتاژ نامی متناوب ۱۰۰۰ ولت تا ۳۳۰۰۰ ولت را ارایه می کند. همچنین نوشتار یاد شده به ذکر مواردی از قبیل چگونگی انتخاب، استفاده، مراقبت و نگهداری از تجهیزات می پردازد. تجهیزات مورد بحث شامل سوئیچ گیر های روغنی، هوایی، گازی (SF6) یا خلاء به عنوان وسایل قطع مدار می باشد که در حدفاصل شبکه های تغذیه برق نصب می شوند. این نوشتار با بریکرها، کلید ها، کلیدفیوزها و مقره ها سر و کار داشته و نیز کنتاکتورهای با ولتاژ متناوب حدود ۱۰۰۰ ولت را مد نظر قرار می دهد. شایان ذکر است که سوئیچ گیرهای جریان مستقیم، سوئیچ گیرهای فشار ضعیف (ولتاژ های متناوب تا سطح ۱۰۰۰ ولت) و سوئیچ گیرهای مورد استفاده در سیستم های برق تکفاز جریان متناوب در این مقوله مورد بحث قرار نمی گیرند.
توصیه های مندرج در نوشتار یاد شده، به شما کمک می کند تا سوئیچ گیرهای برقی خود را ایمن نگهداشته و آن ها را مطابق با بخش “ایمنی و بهداشت کار” موضوع بند ۱۹۷۴ قانون مدیریت ایمنی و بهداشت کار مصوب سال ۱۹۹۹ و دستورالعمل های مربوط به کارهای برقی مصوب سال ۱۹۸۹ نگهداری نمایید.
در حالت کلی، سوئیچ گیرها دارای قابلیت اجرا و اطمینان اثبات شده ای می باشند. عیب و نقص در سوئیچ گیرها به ندرت اتفاق می افتد ولی هنگامی که عیبی در سوئیچ گیرها رخ دهد، نتیجه ناشی از آن ممکن است جدی و خطرآفرین باشد. محفظه ها و مخازن ممکن است منفجر شوند و در سوئیچ گیرهای روغنی، این انفجار می تواند سبب سوختن روغن و ایجاد ابرهای گازی شده و در نهایت منجر به مرگ و میر یا جراحات جدی و یا صدمات عمده به کارخانجات و ساختمان های مجاور شود. همچنین عیب و نقص در سوئیچ گیرها می تواند منجر به زیان های جدی مالی شود.
استفاده از سوئیچ گیرهای پیشرفته حاوی گاز SF6 و یا سوئیچ گیرهای خلاء، ضایعات و خطرات ناشی از آتش سوزی روغن را حذف کرده ولی به گونه ای اجتناب ناپذیر خطرات دیگری را پدید آورده اند که نیاز به مدیریت و سازماندهی دارند. تجربه های به دست آمده از حوادث قبل نشان داده که عیب و نقص معمولاً پس از راه اندازی سوئیچ گیر یا اندکی پس از راه اندازی آن رخ می دهد. نحوه راه اندازی سوئیچ گیر، موقعیت نصب آن و شرایط موجود در شبکه برق در زمان راه اندازی سوئیچ گیر، می تواند بر توانایی سوئیچ گیر در راه اندازی ایمن آن اثر بگذارد.

مدیریت بر سوئیچ گیرها

اگر در شبکه برق خود از سوئیچ گیر استفاده می کنید، ضرورت دارد مطابق قانون ها و دستورالعمل ها، اقدام به ایجاد سیستم های مدیریتی نمایید تا بدین ترتیب از راه اندازی ایمن دستگاه اطمینان حاصل نموده و همچنین خطرات ناشی از صدمات و جراحات را به حداقل ممکن برسانید. چنین سیستم های مدیریتی بایستی دارای شرایط زیر باشند:
– سیستم مناسب برای ثبت اطلاعات شبکه،
– خط مشی ها و روش هایی که نصب، اجرا، راه اندازی، نگهداری و حذف تجهیزات را در برنامه کار خود دارد،
– تعریف مسئولیت ها و آموزش های مورد نیاز برای پرسنل، و
– سیستم ممیزی که اثر بخشی روش ها را کنترل کرده و سبب بقای اثر بخشی شود.

ثبت اطلاعات

اطلاعات مربوط به تمام سوئیچ گیرهای آماده به کار، دیاگرام ها و آرایش های شبکه شامل خطاهای موجود در نقاط مختلف شبکه را ثبت و کنترل نمایید و همچنین از قابلیت دسترسی به آنها و به روز بودن اطلاعات اطمینان حاصل کنید. اگر به اطلاعات مزبور دسترسی ندارید، ضرورت دارد به اقداماتی دست بزنید تا منجر به ثبت و نگهداری اطلاعات شوند.
اطلاعات ثبت شده مربوط به سوئیچ گیرها بایستی دربردارنده موارد زیر باشد :
– دیاگرام یا دیاگرام هایی از شبکه برق که ارتباطات و اتصالات بین اقلام مختلف شبکه را که حاوی سوئیچ گیرها و مکان نصب آن هاست، نشان دهد.
– سطوح خطا را در تمام نقاط مربوطه مشخص نماید.
– نوع تجهیزات را به عنوان بخش مفیدی از ثبت اطلاعات بیان نماید که این مورد بایستی حاوی اطلاعات تفصیلی از قبیل سازنده تجهیزات و نوع تجهیزات، شماره سریال و سال ساخت، تاریخ نصب، ولتاژ و جریان نامی، جریان اتصال کوتاه نامی و نوع مکانیسم راه اندازی تجهیزات باشد.
– اطلاعات تفصیلی پیرامون محدودیت های راه اندازی را ارایه دهد، که برای نمونه می توان از موارد مربوط به امکان بروز شوک های مکانیکی یاد کرد.
– اطلاعات مربوط به نگهداری هر یک از اقلام داخلی سوئیچ گیر را ثبت نماید.
– تعداد عملیات رفع خطا از بریکرهایی که اخیراً تحت پروسه نگهداری قرار گرفته اند (در صورت وجود) را مشخص نماید.
– جزئیات تمامی اصلاحات و رفع عیوب انجام شده را ارایه دهد، برای مثال مواردی مانند تنظیم اهرم های فرمان وصل تجهیزات در برابر عکس العمل های مکانیکی هنگام وصل و … را بیان نماید، و
– اطلاعات مربوط به وسایل احتمالی کنترل قوس الکتریکی در بریکرهای روغنی را ثبت نماید.
همچنین ثبت اطلاعات اساسی در تأسیسات فشار ضعیف می تواند حاوی گواهی های نصب تجهیزات برقی و گزارش های بازرسی دوره ای باشد. در این خصوص به استاندارد BS 7671 2001 موضوع نیازمندی های تأسیسات برقی (دستورالعمل های شبکه برق IEE ، ویرایش شانزدهم) مراجعه نمایید.

خط مشی ها و روش ها

ایمنی تجهیزات

به کمک اطلاعات ثبت شده مربوط به تجهیزات، بایستی سوئیچ گیرها و شبکه های برق را مورد ارزیابی قرار دهید تا امکان شناسایی خطرات و مشکلات بالقوه فراهم گردد. از خطرات و مشکلات بالقوه می توان به مواردی همچون شوک های مکانیکی مؤثر بر سوئیچ گیر، وجود تجهیزات راه اندازی با فرمان دستی، عدم وجود اهرم های فرمان وصل به گونه ای که در برابر عکس العمل های مکانیکی هنگام وصل مقاوم باشند، و نیز وسایل نامناسب حفاظت در برابر آتش سوزی اشاره نمود.
با توجه به ارزیابی های فوق، قادر خواهید بود که اقدامات اصلاحی مورد نیاز را به منظور حصول اطمینان از عملکرد ایمن تجهیزات و سیستم ها شناسایی نمایید. اقداماتی که نیاز ضروری به انجام آنها احساس می شود، می توانند شامل موارد زیر باشند :
– جلوگیری از راه اندازی سوئیچ گیر در حالتی که به شبکه وصل بوده و تحت شوک مکانیکی قرار دارد. این اقدام شامل غیر فعال کردن قابلیت راه اندازی اتوماتیک تجهیزات تا زمان رفع خطاهای سیستم می باشد. در این صورت نیاز به تنظیمات مربوط به حفاظت الکتریکی برای اطمینان از تداوم حفاظت سیستم احساس می شود.
– جلوگیری از امکان دسترسی به سوئیچ گیر در زمانی که دستگاه به برق وصل است.
– کاهش سطوح خطای شبکه در نقاط مختلف از طریق آرایش مجدد شبکه ها.
– جلوگیری از راه اندازی کلیدهای با مکانیسم راه اندازی دستی در حالت برقدار بودن شبکه مگر این که این عمل تحت شرایط بسیار دقیق کنترلی صورت پذیرد.
– جایگزینی سوئیچ گیرهایی که تحت شوک مکانیکی قرار گرفته اند.

سایر اقدامات مورد نیاز ( اقدامات اضطراری که پس از ارزیابی شما ضرورت دارند) عبارتند از :
– جایگزینی سوئیچ گیرهایی که تحت شوک مکانیکی قرار گرفته اند.
– در صورت امکان، تغییر مکانیسم وصل برای سوئیچ گیرهای با راه انداز دستی. در صورتی که این کار مقدور نباشد، بایستی نسبت به جایگزینی سوئیچ گیر اقدام نمایید.
– تنظیم اهرم های فرمان وصل در برابر عکس العمل های مکانیکی تجهیزات در هنگام وصل آنها به شبکه.
– اقدامات اصلاحی برای حفاظت در برابر آتش گرفتگی.

چنانچه برای ارزیابی و تصمیم گیری در رابطه با اقدامات مناسب، کارشناسان فنی به اندازه کافی ندارید، می توانید به اشخاص یا سازمان های مناسب و مورد تأیید به شرح ذیل مراجعه کرده و مشاوره بگیرید :
– شرکت های توزیع برق.
– سازندگان سوئیچ گیر.
– شرکت های پشتیبانی کننده سوئیچ گیر که دارای مهارت خاص در انواع سوئیچ گیرهای قدیمی هستند.
– سازمان های مشاور و متخصص در سوئیچ گیرها.

زمانی که تصمیم گرفتید اقدامات لازم را به انجام رسانید، بایستی طرحی را ارایه داده و جدول زمانی انجام اقدامات را تهیه نمایید.

روش های راه اندازی

شما بایستی روش های راه اندازی را توسعه داده و گروه مناسبی از پرسنل را برای انجام فعالیت های مورد نیاز در راه اندازی، بازرسی، تعمیر، نگهداری و تست سوئیچ گیرها انتخاب نمایید. در تمامی موارد، پرسنل به کار گرفته شده بایستی دانش مناسبی از قوانین ایمنی داشته و ضرورت دارد نحوه اعمال دستورالعمل های ایمنی را بدانند. همچنین ضرورت دارد که مسئولیت های ایشان برای حصول اطمینان از ایمنی و کار ایمن در شبکه، به آنان گوشزد شود. سطح دانش ایشان در باره سوئیچ گیرها می تواند از درک کلی تا دانش کامل فنی بسته به انتظار شما از آنان متغیر باشد.
شرکت های توزیع برق، بنگاه های آموزشی، سازندگان سوئیچ گیرها و شرکت های خدمات فنی، پرسنلی را به کار می گمارند که آموزش های لازم را دیده و مهارت مناسب در راه اندازی شبکه و نگهداری سوئیچ گیرها داشته باشند. در زمانی که دانش و مهارت شما در باره موضوعات برقی محدود باشد، می توانید از اشخاص ماهر برای انجام تمام یا بخشی از فعالیت های مذکور استفاده نمایید. شما باید یقیناً افرادی را به کار بگمارید تا مهارت لازم در رویارویی با شرایط اضطراری را دارا باشند.
برای حصول اطمینان از این امر که فعالیت های مختلف مربوط به سوئیچ گیرها به درستی و با رعایت قواعد ایمنی انجام می پذیرند، تعریف گروه های مختلف پرسنلی مثلاً “گروه متشکل از افراد ماهر و مجاز” اهمیت ویژه ای دارد. این کار به شما اجازه می دهد که به طور شفاف وظایف مورد انتظار از پرسنل را تعریف کرده و مواردی را که آنان مجاز به انجام آنها نیستند، مشخص نمایید. همچنین می توان برای برآورده ساختن نیازهای این گروه ها دوره های آموزشی نیز برگزار نمود.

قواعد و دستورالعمل های ایمنی

شما بایستی قواعد و دستورالعمل های ایمنی را توسعه داده و نسبت به تکمیل فرم های مربوطه (برای نمونه استفاده از فرم های مربوط به محدودیت دسترسی به تجهیزات و فرم های اجازه کار بر روی تجهیزات) اقدام نمایید زیرا دستورالعمل های ایمنی برای رعایت در حین کار و نیز مراقبت و نگهداری تجهیزات، ضروری و اساسی می باشند. به یاد داشته باشید که رعایت درست دستورالعمل ها و قوانین ایمنی همواره ضروری است.

آموزش پرسنل و مسئولیت های ایشان

پرسنلی که وظیفه راه اندازی، بازرسی، نگهداری و تست سوئیچ گیرهای شبکه را بر عهده دارند، ضرورت دارد با روش ها، قوانین و دستورالعمل های ایمنی (مخصوصاً در مورد سوئیچ گیرهای فشار قوی) آشنا باشند. همچنین ضرورت دارد مسئولیت های ایشان را به آنان یادآوری نمود تا از کار ایمن و بدون خطر آنان اطمینان حاصل شود.
به عنوان کاربر سوئیچ گیر و طبق قانون ضرورت دارد افراد ماهر یا مجازی را که برای کار بر روی سوئیچ گیرها انتخاب کرده اید، آموزش های لازم را دریافت کنند به گونه ای که قادر باشند وظایف خود را به صورت ایمن و بدون این که خطری آنها را تهدید کند، به انجام برسانند. سازمان های مشروحه ذیل دوره های آموزشی کاملی را ارایه می دهند که این دوره ها شامل دوره های اطلاع رسانی عمومی مانند چگونگی دسترسی به مناطق عملیاتی شبکه و مسئولیت های ناشی از دستیابی به آن ها را در بر داشته و نیز دوره های کامل مربوط به راه اندازی، ایمنی و عملیات مربوط به نگهداری را شامل می شوند :
– شرکت های توزیع برق.
– بنگاه های آموزشی.
– سازندگان سوئیچ گیرها.
– شرکت های خدمات فنی.

سیستم ممیزی

به کاربردن سیستم ممیزی برای حصول اطمینان از روش های مورد استفاده جهت کارکرد درست تجهیزات بسیار مهم است. همچنین سیستم ممیزی بایستی دربردارنده وسایلی باشد که شناسایی و رفع خطاهای شبکه را ممکن سازد (بدین منظور نیاز به آموزش و یا آموزش های مجدد احساس می شود).

بازرسی و نگهداری سوئیچ گیرها

ضرورت دارد به صورت منظم کل سوئیچ گیر و ملحقات آن را بازرسی، نگهداری و تست نمایید. برای نمونه، موارد یاد شده را در مورد کل تجهیزات موجود در مکانی که سوئیچ گیر در آن قرار دهد، انجام دهید. در تمامی موارد شما می بایست اقدامات فوق را مطابق دستورالعمل های سازنده به انجام رسانید.
این نوشتار، موارد کلی را بیان کرده و جزئیات مربوط به بازرسی و نگهداری های ویژه مربوط به انواع مختلف سوئیچ گیر (اعم از روغنی، گازی با گاز SF6 و خلاء) را پوشش نمی دهد. همچنین موادی از قبیل روغن و گاز SF6 نیازمندی های خاصی از لحاظ کارکرد، تمیزی، جلوگیری از کثیفی، محل استقرار روغن و گردش آن داشته و همچنین خطرهایی در رابطه با کاربرد آنها وجود دارد.

بازرسی

شما می بایست پست های توزیع را نیز به صورت دوره ای بازرسی نمایید. در خلال کار بازرسی بایستی هر گونه اقدام اصلاحی را به شرح زیر و طبق اولویت به انجام رسانید:
– اقدام فوری (این کار را همیشه در حالتی انجام دهید که ایمنی پست توزیع و مکان استقرار آن به خطر بیفتد).
– اقدام در سریع ترین فرصت ممکن.
– اقدام در خصوص برنامه های آتی نگهداری.

همچنین بایستی آیتم های زیر را در برنامه بازرسی خود لحاظ نمایید :
– محل استقرار سوئیچ گیر (دسترسی به سوئیچ گیر و مکان استقرار آن و نیز نرده ها و دیوارهای خارجی در حالتی که سوئیچ گیر به صورت اوت دور نصب شده باشد)، علایم حاکی از وجود رطوبت و آب، علایم حاکی از دسترسی به تجهیزات و یا ایجاد اختلال در آنها توسط افراد غیر مجاز، وجود تجهیزات آتش نشانی و تابلوهای هشدار دهنده، و انجام مراقبت های کلی.
– علایم حاکی از شرایط غیر طبیعی از قبیل افزایش درجه حرارت، بوی مواد داغ یا ازن، وجود دود، علایم حاکی از نشت روغن یا ترکیبات آن، تغییر شکل محفظه ها و وجود دوده و مواد آلاینده بر روی آنها.
– شرایط کلی سوئیچ گیر از قبیل خوردگی، وجود نشتی، سطح سیال، وجود برچسب ها، درستی اتصالات و اینترلاک های اصلی، وجود تجهیزات حفاظتی و ابزار دقیق.
– موقعیت تجهیزات کمکی از قبیل باتری ها و شارژرها، تابلوهای فرمان و غیره.

نگهداری

برنامه نگهداری را بایستی در فواصل زمانی منظم و از پیش تعیین شده انجام داده و برای نمونه اقدامات مربوطه را از طریق برنامه ریزی نگهداری تجهیزات و عوامل پیشگیرانه مبتنی بر زمان به شرح موارد مندرج در ادامه این بحث به انجام رسانید. همچنین می بایست عملیات نگهداری را مخصوصاً در باره بریکرهای روغنی به کار بسته و این اقدام را بلافاصله پس از انجام فرمان قطع بریکرها در اثر خطای موجود در شبکه، به انجام رسانید. برخی اوقات از انواع خاص سوئیچ گیر (مخصوصاً سوئیچ گیرهایی که در آنها از گاز SF6 یا خلاء استفاده شده) به عنوان سوئیچ گیرهایی یاد می کنند که “نیاز کمی به نگهداری” دارند. اما نباید برداشت شما از این موضوع این باشد که چنین سوئیچ گیرهایی نیاز به برنامه نگهداری ندارند.

نگهداری پیشگیرانه مبتنی بر زمان

این سیستم که نگهداری تجهیزات در فواصل منظم و از پیش تعیین شده را ارایه می کند، سالهاست که مورد استفاده قرار می گیرد. در این سیستم شما تصمیم می گیرید که توالی نگهداری را با توجه به عواملی از قبیل موارد مشروحه ذیل برنامه ریزی نمایید:
– نوع سوئیچ گیر.
– شناسایی این موضوع که سوئیچ گیر از روغن، گاز SF6 یا خلاء استفاده می کند.
– عمر سوئیچ گیر.
– تعداد دفعات راه اندازی سوئیچ گیر.
همچنین می بایست تاریخچه نگهداری سوئیچ گیر را مورد بررسی قرار داده و نیز اطلاعات مربوط به هر آیتم را ثبت کنید تا بتوانید موارد منجر به بروز تغییرات در تجهیزات را شناسایی نمایید. به دنبال آن خواهید توانست فاصله زمانی بین دوره های نگهداری را تنظیم نمایید.

انتخاب سوئیچ گیر جدید، جایگزینی یا رفع عیب و راه اندازی سوئیچ گیر

در صورتی که ارزیابی شما نشان دهد که سوئیچ گیر نیاز به جایگزینی دارد، بایستی موارد زیر را در نظر گرفته و در صورت لزوم توصیه هایی را به کار بندید.

جایگزینی کامل سوئیچ بورد

مزیت جایگزینی کامل سوئیچ بورد این است که نصب سوئیچ بورد جدید مطابق با آخرین طراحی پیشنهادی از سوی سازندگان خواهد بود.

جایگزینی یا رفع عیب سوئیچ بورد در تأسیسات موجود

در این حالت می توانید انتخاب های زیر را انجام دهید :
– جایگزینی قطعات انفرادی سوئیچ گیر (اعم از قسمت های ثابت و متحرک).
– رفع عیب سوئیچ بوردها و یا سایر قطعات انفرادی سوئیچ گیر.
– ارتقا دادن سوئیچ گیر (این مورد معمولاً در بریکرها مورد استفاده قرار می گیرد).

عوامل مد نظر قبل از انتخاب سوئیچ گیر

قبل از این که تصمیم به تعویض سوئیچ گیر بگیرید، لازم است اطمیان حاصل کنید که عایق تجهیزات مستقر بر روی سیستم باس بار فشار قوی، محفظه ترانسفورماتور جریان، کابل ها و ترمینال ها و غیره از عمر مفید مناسبی برخوردارند تا بدین ترتیب هزینه های جایگزینی موردی تجهیزات، رفع عیب آنها یا نصب تجهیزات جدید قابل توجیه باشند. ضروری است که ارزیابی کلی پیرامون سوئیچ گیر داشته باشید که این ارزیابی شامل بررسی عایق تجهیزات فشار قوی با استفاده از روش های موردی مانند اندازه گیری عایق به روش تخلیه الکتریکی و بررسی اطلاعات ناشی از آزمایش مزبور طبق استانداردهای موجود می باشد. برای بررسی بریکر ها، ضروری است موارد زیر را در برنامه خود لحاظ نمایید:
– بررسی اتصالات در قسمت خروجی کلید و نیز بازرسی تجهیزات کنترلی و حفاظتی.
– اینترلاک و ارت کردن تجهیزات مطابق استانداردهای ایمنی موجود.
– کنترل مقادیر نامی اتصال کوتاه.
– کنترل محل خروج گازهای ایجاد شده در کلید (در صورت امکان)
– بررسی مقدار نامی تجهیزات موجود (ثابت) که عامل مناسبی بوده و به کمک آن می توان با اطمینان نسبت به جایگزینی تجهیزات در زمان بار کامل اقدام نمود.

دسترسی به قطعات یدکی در فرایند تصمیم گیری نقش اساسی دارند. بنابراین ضرورت دارد که از موجود بودن اقلام استراتژیک (مانند بوشینگ ها، ترانسفورماتورهای جریان، سرکابل ها، مکانیسم های راه اندازی) و همچنین اقلام روتین مورد استفاده در برنامه نگهداری (از قبیل کنتاکت های اتصال جریان الکتریکی، درزبندها یا gasket، کنتاکت های خاص عبور روغن جهت خاموش کردن جرقه موسوم به turbulator inserts، و سیم پیچ های فرمان قطع و وصل) اطمینان حاصل نمایید. این کار را می توانید از طریق تماس با سازندگان اصلی تجهیزات، شرکت های مرتبط با آنها (در صورتی که سازندگان اصلی در حال حاضر خدمات عرضه نکنند) یا شرکت های خصوصی فعال در زمینه فعالیت های مهندسی انجام دهید.
علاوه بر آن باید از لحاظ اقتصادی بررسی شود که آیا ارتقای تجهیزات و یا تعویض اقلام موردی آن به منظور رفع عیب از سیستم به صرفه است و یا بایستی نسبت به جایگزینی تجهیزات اقدام نمود.

تجهیزات دست دوم

شما می توانید از شرکت هایی که در زمینه اصلاح سوئیچ گیر های بزرگ مهارت داشته و یا توانایی رفع عیب و راه اندازی مجدد آن ها را دارا هستند، سوئیچ گیر دست دوم بخرید اما باید مطمئن شوید که فقط با شرکت های مجرب و مورد تأیید سر و کار دارید. چنین شرکت هایی جهت استفاده و نگهداری تجهیزاتی که به مشتریان خود می فروشند، نیاز به مستند سازی مدارک دارند و فراهم سازی مدارک شامل اخذ اطلاعات از سازندگان اصلی تجهیزات نیز می باشد. شرکت های عرضه کننده تجهیزات جهت رفع عیب و راه اندازی مجدد سوئیچ گیر باید مطمئن باشند که همه اقلام مورد نیاز برای تعمیر اساسی (اورهال)، ارتقای سوئیچ گیر و سایر اصلاحات لازم برای رفع عیوب را دارا هستند. برای این منظور می توانید از همکاری یک مشاور مستقل برای بازرسی قراردادهای مربوط به اصلاح و رفع عیب تجهیزات کمک بگیرید. در این صورت می توانید از خرید تجهیزات نامناسبی که بعدها مشکل آفرین خواهند بود، جلوگیری کرده و ایمنی لازمی را از این لحاظ ایجاد نمایید.

اقدامات محدود کننده آتش سوزی

عیب و نقص در سوئیچ گیر می تواند منجر به آتش سوزی شود و در صورتی که در شبکه از تجهیزات روغنی استفاده شود، حادثه می تواند وخیم تر باشد. یک حادثه جدی نه تنها سبب آتش سوزی بالقوه و خطرات ناشی از دود برای افراد شاغل در مجاورت تجهیزات و ساختمان کارخانجات می شود، بلکه ممکن است بر دیگر کارخانه ها نیز تأثیر منفی بگذارد. بنابراین شما بایستی دقیقاً اقداماتی را برای اصلاحات لازم در موارد ضروری به کار برید. تکنیک هایی وجود دارند که می توان آنها را به طور انفرادی یا به صورت جمعی به کار برد تا سبب کاهش اثرات ناشی از آتش سوزی شده و منجر به محدود کردن گسترش دود شود.

جداسازی تجهیزات

می توانید اقلام موجود در تجهیزات پست را با سیستم های مقاوم در برابر آتش ایزوله و جداسازی نمایید تا از گسترش و سرایت آتش به آیتم های تأثیرگذار جلوگیری شود، اما توجه داشته باشید که این مورد خروج دود و گازهای ناشی از آتش را که عامل مهمی برای ایمنی در برابر انفجار هستند، محدود می سازد. از سوی دیگر چنانچه مجهز به وسایل آتش نشانی یا کنترل آتش باشید، آنگاه جداسازی تجهیزات اقدام مفیدی خواهد بود.

کنترل آتش و آتش نشانی

سیستم های آتش نشانی از مواد خاموش کننده نظیر هالون و دی اکسید کربن استفاده می کنند. استفاده از هالون به دلیل ملاحظات زیست محیطی، انتخاب ایده آلی نیست اما استفاده از آن ممکن است در مناطقی که خطرات آتش مخصوصاً جدی بوده و می توانند بر دستگاه های مجاور اثر بگذارند، ضرورت داشته باشد.
از سوی دیگر سیستم های آتش نشانی مذکور زمانی فعال می شوند که آتش به آنها اثر کند و غالباً به صورت اتوماتیک به آشکارسازی آتش می پردازند. بنابراین ضرورت دارد اقدامات ایمنی را به کار برد تا سیستم به صورت غیراتوماتیک نیز قابل فرمان باشد تا قبل از سرایت آتش به مناطق حساس بتوان نسبت به خاموش کردن آن اقدام نمود. همچنین بایستی اطلاعیه ها و دستورالعمل های هشدار دهنده مناسبی در نقاط مورد نظر نصب شده و به وضوح قابل رؤیت باشند. در این دستورالعمل ها بایستی قوانین ایمنی لحاظ شوند.
علاوه بر موارد یاد شده، ضرورت دارد چگونگی تهیه و استفاده از کپسول های پرتابل آتش نشانی و روش های کنترل آنها و نیز سیستم های ثابت آتش نشانی را مرور کنید. وقتی در طراحی، راه اندازی و یا در خلال بازرسی سیستم های آتش نشانی، مشکلات شناسایی شدند، می بایست از انجام اقدامات اصلاحی از قبیل جایگزینی، شارژ و نصب مجدد سیستم ها و اقداماتی از این قبیل اطمینان حاصل کنید.

جلوگیری از آتش و آشکارسازی آن

مناسب ترین اقدام کنترلی جلوگیری از آتش است. راهکارهایی که باید برای مقابله با آتش به کار برید، عبارتند از :
– مدیریت خوب بر اقلام موجود در تجهیزات و کنترل کیفیت آنها زیرا احتمال بروز حادثه پس از جایگزینی یا نگهداری تجهیزات وجود دارد.
– کنترل دقیق هر گونه کاهش در روغن و عایق دی الکتریک.
– کاهش منابع احتمالی بروز جرقه و آتش سوزی.
– مراقبت مناسب از تجهیزات.

یک سیستم مناسب و اتوماتیک آشکارسازی آتش را می توان در منطقه یا اتاق استقرار تجهیزات تعبیه نمود که آتش را به زودی آشکار کرده و سریعاً آلارم دهد. این سیستم همچنین می تواند با سیستم کنترل و بازرسی لینک شده تا پاسخ سریعی در خصوص کنترل یا بازرسی آتش ارایه دهد.

منابع خواندنی دیگر

ایمن نگاهداشتن سوئیچ گیرهای برق HSG230
کتاب های منتشر شده سال ۲۰۰۲ HSE ، شابک ۰۷۱۷۶۲۳۵۹۹
استاندارد BS 6626 : کد ۱۹۸۵ در خصوص عملیات نگهداری سوئیچ گیرهای برق و کنترل ولتاژهای بالای ۱ Kv تا ۳۶ Kv و نیز ولتاژ ۳۶ Kv
مؤسسه استاندارد بریتانیا
استاندارد BS 6423 : کد ۱۹۸۳ در خصوص عملیات نگهداری سوئیچ گیرهای برق و کنترل ولتاژهای تا ۱ Kv و نیز ولتاژ ۱ Kv
مؤسسه استاندارد بریتانیا
استاندارد BS 7671 : نیازمندی های تأسیسات برق (دستورالعمل های سیم بندی IEE ، ویرایش شانزدهم)
مؤسسه مهندسان برق (که می توانید به بخش “سایر منابع توصیه شده” که متعاقباً آمده است، مراجعه نمایید)

اطلاعات خواندنی دیگر

استانداردهای بریتانیا از طریق خدمات مشترکین BSI به آدرس زیر قابل دریافت می باشند :
لندن – بزرگراه Chiswick – کدپستی W4 4AL – شماره ۳۸۹
تلفن : ۰۲۰۸۹۹۶۹۰۰۱
فاکس : ۰۲۰۸۹۹۶۷۰۰۱
سایت اینترنتی : www.bsi-global.com
انتشارات رایگان و غیر رایگان HSE از طریق پست سفارشی طبق نشانی زیر قابل دریافت می باشند:
سافولک (Suffolk) – سادبری (Sudbury) – کد پستی CO102WA – صندوق پستی ۱۹۹۹ – سری کتاب های HSE
تلفن : ۰۱۷۸۷۸۸۱۱۶۵
فاکس : ۰۱۷۸۷۳۱۳۹۹۵
سایت اینترنتی : www.hsebooks.co.uk
(انتشارات غیر رایگان HSE را از فروشگاه های مربوطه نیز می توان تهیه نمود و جزوات رایگان را می توانید از سایت اینترنتی Www.hse.gov.uk داونلود کنید)
جهت دستیابی به اطلاعات بیشتر در خصوص سیکل بهداشت و ایمنی، به آدرس زیر مراجعه نمایید:
دانستنی هایی از HSE
تلفن : ۰۸۷۰۱۵۴۵۵۰۰
فاکس : ۰۲۹۲۰۸۵۹۲۶۰
پست الکترونیکی : hseinformationservices@natbrit.com
آدرس مکاتبه ای : کارفیلی (Caerphilly) – پارک Caerphilly Business – کد پستی CF833GG – خدمات اطلاعاتی HSE

سایر منابع توصیه شده

اتحادیه برق بریتانیا و سازندگان وابسته موسوم به BEAMA به آدرس :
لندن – کد پستی ۷SL SE1 – شماره ۳ – برج وستمینیستر – آلبرت امبانکمنت
تلفن : ۰۲۰۷۷۹۳۰۰۰
فاکس : ۰۲۰۷۷۹۳۳۰۰۳

مؤسسه مهندسان برق IEE
استیونیج (Stevenage) – کد پستی SG1 2SD – صندوق پستی ۹۶
تلفن : ۰۱۴۳۸۷۶۷۳۲۸
فاکس : ۰۱۴۳۸۷۴۲۷۹۲
پست الکترونیکی : sales@iee.org.uk

سخن آخر:
این نوشتار دربردارنده یادداشت هایی پیرامون عملیات مناسبی است که اجباری نبوده بلکه حاوی توصیه های مفیدی هستند که بنا به نیاز می توانید از آنها استفاده نمایید.
همچنین این نوشتار در قالب کتب غیر رایگان از سری کتاب های HSE با شابک ۰۷۱۷۶۲۱۸۷۱ قابل دریافت می باشند. همچنین کپی های رایگان از سری HSE نیز موجود می باشد.
این نوشتار را می توانید به طور رایگان و بدون پرداخت حق کپی رایت (copyright) تکثیر نمایید به جز مواردی مانند درج آگهی، چاپ نوشتار به نام اشخاص حقیقی یا حقوقی، و یا مقاصد تجارتی. شایان ذکر است که نوشتار مزبور برای نخستین بار در فواصل سال های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۴ به چاپ رسیده است.
لطفاً هنگام تکثیر به ذکر منبع به عنوان HSE اشاره نمایید.
چاپ و نشر نوشتار مزبور از طریق بخش اجرایی ایمنی و بهداشت با علامت شناسایی NDG372 6/04 C60 صورت گرفته است.


پایان

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *